مسئولان در وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گویند که معادن موجود در ولایت‌های ناامن از سوی برخی افراد به گونه غیر قانونی استخراج می‌شوند.

 

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که برخی افراد در داخل نظام وجود دارد که به نحوی حمایت می‌شوند و دست به استخراج غیرقانونی می‌زنند.

وی افزود که معادن کشور، سرمایه ملی آینده کشور محسوب شده اما این سرمایه در حال حاضر توسط شماری از گروه‌ها و افراد به شکل غیر قانونی استخراج می‌گردد.

هان افزود که متاسفانه در شرایط فعلی کشور، معادن در مناطق ناامن توسط  تروریست‌ها و در مناطق امن توسط زورمندان و کسانی که در داخل نظام نیستند و از درون نظام حمایت می‌شوند، به شکل غیر قانونی استخراج می‌گردند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم بر اساس بررسی‌های کارمندان وزارت معادن این سخنان را اظهار کرده است.

موصوف افزود که آنان وضعیت معادن را در ولایت امن بررسی کرده و چنین نیتجه‌ای را به دست آورده‌اند.

این درحالی‌ست که به اساس گزارش‌ها، در جریان سال‌های گذشته، هراس‌افگنان، بیشتر توجۀ شان را بر مناطقی متمرکز کرده‌اند که در آن انواع گوناگون معادن وجود دارند.

 

بیشتر بخوانید:

استخراج غیرقانونی معادن در مناطق ناامن افغانستان

استخراج غیرقانونی معادن در مناطق ناامن افغانستان

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: