از ۲۵ بیمار روانی تنها ۱۰ بیمار در دارالمجانین هرات تحت درمان قرار می‌گیرند

از ۲۵ بیمار روانی تنها ۱۰ بیمار در دارالمجانین هرات تحت درمان قرار می‌گیرند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :