از مجموع ۱۲ پروژه انکشافی در بخش زراعت در ولایت غور کار ۳ پروژه تکمیل شده است.

 

عبدالتواب تایب، رییس زراعت ولایت غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که از ۱۲ پروژه انکشافی سال مالی جاری ۳ پروژه تکمیل شده و ۹ پروژه دیگر نیز به زودی تکمیل خواهد شد.

وی افزوده که کار ۹ پروژه باقی مانده نیز ۷۰ درصد پیش رفته و پیش از ختم سال مالی جاری به بهره‌برداری سپرده خواهند شد.

بر بنیاد گفت‌های وی از این ۱۲ پروژه انکشافی ۵ پروژه از طریق شرکت های قرار دادی اجرا می شود  و اجرای کار ۷ پروژه دیگر به عهده ریاست زراعت ولایت غور است.

پروژه‌های سربند، ساختمان‌های آبیاری، ساخت گلخانه و ساخت ده ذخیره‌گاه کچالو در ولایت غور از جمله پنج پروژه قراردادی استند که تا کنون کار ۳ پروژه‌ی آن تکمیل شده است.

پروژه‌های تنظیم منابع طبیعی، پروژه مالداری و صحت حیوانی و چند پروژه دیگر از جمله پروژه‌های انکشافی عملیاتی در ولایت غور خوانده می شوند که به گفته مسئولان ریاست زراعت این ولایت، پیش از پایان سال مالی جاری به بهره برداری سپرده خواهند شد.

ولایت غور در حوزه غرب کشوری یکی از ولایت های به شمار می رود که در بخش زراعت به ویژه تولید کچالو، نام‌دار است.

به بنیاد معلومات ارایه شده از سوی رییس زراعت این ولایت حدود ۹۰ درصد از ساکنان این ولایت به شغل زراعت و کشاورزی مشغول هستند.

 

بیشتر بخوانید:

از 12 پروژه انکشافی در غور کار 3 پروژه تکمیل شده است

از ۱۲ پروژه انکشافی در غور کار ۳ پروژه تکمیل شده است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: