لیسه عالی معرفت با برگزاری مراسمی باشکوه، کارنامه عملی داکتر سیما سمر؛ رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزیر برحال دولت در امور حقوق بشر را ارج نهاده و از وی تقدیر به عمل آورد.

 

عزیز رویش؛ یکی از اساتید لیسه عالی معرفت در این مراسم که «بانوی رویاها» نامیده شده است، کارکردهای خانم سمر را مورد ستایش قرار داده و رشد و توسعه او را با توجه به شرایط، زمان و مکان بی نظیر خوانده است.

آقای رویش خانم سمر را «بانوی رویاهای نسل حاضر» توصیف کرده است و او را به عنوان یک الگو، الهام بخش بسیاری از دختران افغانستان نامیده است.

در عین حال، داکتر داوود مرادیان؛ رییس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نیز خانم سمر را «ستاره مدنیت» لقب داده و او را آموزگار نسل امروز دانسته است.

 

بیشتر بخوانید: