اصیل الدین جامی، سرپرست ولایت از همکاری تاجران ملی در مجهز ساختن چراغ‌های ترافیکی قدردانی نمود.
در پی افتتاح چراغ‌های برقی چهارراهی مستوفیت شهر هرات که با کمک انجمن مواد نفتی با تجهیزات پیشرفته برقی ساخته‌شده است ، سرپرست این ولایت سهم گیری تاجران ملی را در این پروسه حائز اهمیت خواند.
این در حالی است که تاجران ملی و اتحادیه‌های تاجران پیش‌ازاین اعلام کرده بودند که چهارراهی‌ها و فلکه‌های مرکزی شهر هرات را با سیستم‌های برقی پیشرفته مجهز می‌سازند.
سرپرست ولایت هرات در مراسم بهره‌برداری از این چراغ ها از سهم گیری تاجران ملی را تقدیر کرده گفت “نصب چراغ‌های ترافیکی از حوادث ناگوار و ازدحام در چهارراهی‌ها جلوگیری می‌کند و سبب روان ساختن چرخه ترافیکی می‌گردد.”
احمد نوید وفا رییس انجمن مواد نفتی می‌گوید “چراغ‌های برقی چهارراهی مستوفیت که از نور خورشید انرژی می‌گیرند با هزینه‌ای نزدیک به چهارصد هزار افغانی با کمک تاجران مواد نفت ساخته‌شده است.
گفته می‌شود که پیش‌ازاین رانندگان و مردم از نبود چراغ راهنمایی در چهارراه‌ها و عملکرد ضعیف مأموران ترافیک شکایت داشتند.
مسئولان پلیس ترافیک می‌گویند که قرار است تمام چراغ‌های راهنمایی که در سال‌های گذشته غیرفعال بود، با کمک تاجران ملی فعال شوند.
این مسئولان اعلام کردند که در چهار ماه گذشته علائم ترافیکی در جاده‌ها نصب‌شده و خط اندازی جاده‌ها نیز تکمیل‌شده است.

اصیل الدین جامی سرپرست مقام ولایت ازهمکاری تجارملی درامر تجهیز زیگنال های برقی ترافیکی قدردانی نمود.۲ اصیل الدین جامی سرپرست مقام ولایت ازهمکاری تجارملی درامر تجهیز زیگنال های برقی ترافیکی قدردانی نمود.۳ اصیل الدین جامی سرپرست مقام ولایت ازهمکاری تجارملی درامر تجهیز زیگنال های برقی ترافیکی قدردانی نمود.۴

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :