از روز حفاظت از میراث‌های فرهنگی در هرات تجلیل به عمل آمد

از روز حفاظت از میراث‌های فرهنگی در هرات تجلیل به عمل آمد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :