ریاست جمهوری می‌گوید که برای مصونیت کارمندان رسانه‌ها و ادارۀ شان عملاً اقداماتی را انجام داده‌اند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که یک طرزالعمل مشخص و یک کمیته که مشمول نهاد های امنیتی و خبرنگاری است از سوی شورای امنیت ملی تائید شده‌است.
به گفته وی، رییس جمهور به تازه‌گی حکمی را به تمامی ادارات صادر کرده تا از ارائه معلومات به خبرنگاران دریغ نکنند.
این درحالیست که سال ۲۰۱۶ میلادی خونین ترین سال برای کارمندان رسانه ها در افغانستان خوانده شده و در این سال ۱۵ کارمند رسانه ها کشته شدند.

 

ارگ: در تلاش مصونیت کارمندان رسانه‌ها هستیم

ارگ: در تلاش مصونیت کارمندان رسانه‌ها هستیم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,