امرلله صالح می‌گوید پیکارجویان طالب از پاکستان، به دوحه می‌روند

امرلله صالح می‌گوید پیکارجویان طالب از پاکستان، به دوحه می‌روند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :