امرالله صالح: "در مذاکرات صلح، تسلیمی افغانستان پیشنهاد شده است"

امرالله صالح: “در مذاکرات صلح، تسلیمی افغانستان پیشنهاد شده است”

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :