با اینکه روز جمعه، کمی ارزش یوان چین در مقابل دالر آمریکا افزایش یافت اما ارزش یوان چین در سال جاری رو به نزول بوده و در ارزش آن در سال ۲۰۱۶، از سال ۱۹۹۴ تا کنون بی سابقه بوده است. این نزول باعث خواهد شد تا یوان چین در سال ۲۰۱۶ وخیم تریم وضعیت را در مقابل واحدهای پولی کشورهای عمده آسیاسی داشته باشد.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، شاخص یوان چین که به پایین ترین میزان خود طی هشت سال و نیم گذشته رسیده است در شرف این بود که کاهشی هفت درصدی در مقابل ارزش دالر آمریکا در سال جاری داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان بازار بورس معتقدند امکان دارد در صورتیکه دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا، به رشد اقتصادی آمریکا و صعود نرخ بهره در کشور کمک کند، ارزش یوان چین در سال آینده از میزان کنونی نیز آن پایین تر خواهد رفت.
به گفته یک شرکت مالی مستقر در بریتانیا، در صورتیکه روند جهانی شدن در سال آینده منعکس شود، وابستگی اقتصاد چین به صادرات باعث خواهد شد تا فشارها بر روی ارزش یوان چین افزایش یابد.
فشارها بر روی ارزش یوان چین در سال ۲۰۱۶ ناشی از نگرانی ها در چین مبنی بر کاهش رشد اقتصادی چین و بویژه افزایش اخیر ارزش دالر آمریکا بوده است.

 

ارزش یوان چین بیشترین افت طی ۲۲ سال اخیر را داشته است

ارزش یوان چین بیشترین افت طی ۲۲ سال اخیر را داشته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,