در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی ۴۸ شورشی کشته شدند

در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی ۴۸ شورشی کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :