وعده شهرداری هرات مبنی بر جمع آوری دست فروشان از سطح شهر

وعده شهرداری هرات مبنی بر جمع آوری دست فروشان از سطح شهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :