پولیس بادغیس: باج دادن به پیکار جویان طالب از پروژه ها بی‌بنیاد است.

پولیس بادغیس: باج دادن به پیکار جویان طالب از پروژه ها بی‌بنیاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :