به گفته مقامات محلی غور این عملیات که تحت نام عزم خالد ۱۷ راه اندازی گردیده تا زمان پاکسازی منطقه غملین ادامه خواهد یافت.

 

غلام ناصر خاضع والی این ولایت می گوید که غلمین یکی از مناطق استراتژیک این ولایت است که اگر مخالفین بیشتر در آن جابجا شوند خطرات زیادی نه تنها غور بلکه سایر ولایات همجوار این ولایت را تهدید خواهد کرد.

هرچند والی غور میگوید که روند پیشروی این عملیات به دلیل موجودیت ماین های کارگزاری شده از سوی طالبان  کند است اما تا کید میکند که این عملیات همچنان ادامه خواهد یافت.

به گفه آقای خاضع درحال حاضر تعداد محدودی از طالبان درساحه باقی مانده اند اما به دلیل اینکه از خانه های مسکونی مردم به عنوان سپراستفاده میکنند، نیروهای هوائی نمیتوانند اهداف را به درستی نشانه بگیرند.

با این حال فضل الحق احسان یکی از اعضای شورای ولایتی غور می گوید که مقام های امنیتی باید قبل از فرارسیدن فصل سرما این منطقه را از جود مخالفان پاکسازی کنند تا این که از تلفات انسانی اواره گان داخلی این منطقه به اثر سرمای احتمالی جلوگیری به عمل آید.

احسان نیز می افزاید : که پس از پاکسازی این منطقه باید چندین پاسگاه امنیتی با بیشترین امکانات افراز گردد تا دوباره مخالفان مسلح نتوانند که کنترل غملین را به دست گیرند.

غلمین که شامل حدود سی و پنج روستا میباشد از مناطق مهم واستراتیژیک این ولایت شمرده میشود.

عملیات ” خالد ۱۷ ” درحالی آغاز شده است که بیش از سه هفته از سقوط غلمین میگذرد وبارها ساکنان این منطقه که به مرکز ولایت غور آواره شده بودند خواهان پس گیری منطقه شان از نزد طالبان گردیده بودند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :