همزمان با ادامه آلودگی هوای تهران و تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی در پایتخت ایران در روز چهارشنبه ۲۶ عقرب، وضعیت هوای شهر اصفهان نیز با میانگین شاخص کیفیت ۱۵۷ ناسالم و قرمز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پایش کیفی هوای اداره ‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، این شهر برای هشتمین روز متوالی از نظر کیفیت هوا وضعیت ناسالمی را تجربه ‌کرد.
سطح ایمنی مورد نظر سازمان بهداشت جهانی برای آلودگی هوا عدد ۱۵۶ است.
بر اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا، میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا در محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه حساس نارنجی و در محدوده ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم سرخ اعلام شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: