اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل می‌گوید که زنان افغان نمی توانند در انکشاف دهات سهم بگیرند.

بنابر گزارش تازه این اداره، زنان در افغانستان بخاطر موانع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمیتوانند در انکشاف دهات سهم گرفته نمی توانند.

این سازمان گفته که زنان مواد خوراکی و تولیدات زراعتی خود را به بازار عرضه کرده نمی توانند و در بعضی مواقع حتی به زمین زراعتی دسترسی ندارند.

اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل گفته که برای سهم گیری بیشتر زنان در انکشاف دهات باید پلان گذاری بیشتری در روستاهای افغانستان صورت گیرد.

 

 

بیشتر بخوانید:

برگزاری کنفرانس معلومات موسسه زنان افغان برای تساوی
برای نخستین بار اتاق تجارت و صنایع زنان در افغانستان افتتاح گردید

 

اداره مواد خوراکی سازمان ملل: زنان افغان نمی‌توانند در انکشاف دهات سهم بگیرند

اداره مواد خوراکی سازمان ملل: زنان افغان نمی‌توانند در انکشاف دهات سهم بگیرند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: