اداره محلی در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات از کمبود امکانات در آمریت معارف این ولسوالی ابراز نگرانی می‌کند.

فرهاد رئوفیان ولسوال کشک رباط سنگی این ولایت به تلویزیون چکاد می‌گوید، کمبود معلمان رسمی و نبود ساختمان در ۲۷ باب مکتب این ولسوالی، از جمله عمده ترین چالش‌های آمریت معارف این ولسوالی بشمار می‌رود.

رئوفیان افزود، در این ولسوالی ۶۷ باب مکتب وجود دارد اما در برخی از روستاهای این ولسوالی حتی یک مکتب وجود ندارد.

این در حالیست که کمبود معلمان رسمی و نبود امکانات کافی از چالش‌های عمده اداره معارف هرات بشمار رفته و تا اکنون هیچ اقدام عملی برای برطرف کردن این چالش‌ها از سوی اداره معارف هرات صورت نگرفته است.

 

 

بیشتر بخوانید:

در عملیات نیروهای امنیتی ده روستا در ولسوالی کشک رباط سنگی پاکسازی شدند
بودجه معارف هرات در سال های اخیر ۹ درصد کاهش داشته است

 

 

 

اداره محلی کشک رباط سنگی هرات از کمبود امکانات معارف این ولسوالی نگرانی است

اداره محلی کشک رباط سنگی هرات از کمبود امکانات معارف این ولسوالی نگرانی است

این مطلب را به اشتراک بگذارید: