خانم پرستش با اشاره به اینکه «حق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است» تاکید کرد، زنان در برابر پایمال شدن حقوق خود خاموش نباشند و از اتلاف آن جلوگیری کنند.

وی در اظهارات امروز خود اذعان کرد، آمار رسیدگی به قضایا و دادخواهی مربوط به مرکز ولایت غور است و از ولسوالی‌های دوردست و روستاها جزئیات دقیقی وجود ندارد.

به اعتقاد اداره امور زنان، همبستگی مدنی برای ریشه‌کنی فرهنگ‌های نادرست به ویژه در خصوص زنان الزامی است.

 

بیشتر بخوانید: