شمار زیادی از مشترکین اداره آبرسانی در هرات از بابت پول صرفیه آب آشامیدنی بدهکار هستند.

 

بدهکاری های که گفته می شود به بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی رسیده است.

اکنون اداره آبرسانه می گوید که برای جمع آوری این مبلغ، برنامه جریمه را به زودی اجرایی خواهد ساخت.

راتب حمیم، رییس این اداره می گوید که برمبنای این برنامه، مشترکین بدهکار جریمه نقدی خواهند شد.

رییس اداره آب رسانی  وضع کردن این برنامه را، راهی بهتر برای جمع آوری عواید دانست و افزود که این قانون سبب خواهد شد تا بدهکاری های مشترکین جمع آوری شود.

چیزی که به گفته او، زمینه را برای راه اندازی پروژه های انکشافی این اداره نیز فراهم خواهد کرد.

شماری از ساکنان هرات از مردم این ولایت می خواهند که هر چه زودتر پول صرفیه آب شان را پرداخت کنند.

شماری از ساکنان  هرات به این باور اند که  بدهکاری های مشترکین آبرسانی به این اداره، سبب خواهد شد تا خدمات این اداره نیز با مشکلاتی مواجه شود.

اما شماری از ساکنان هرات می گویند که نپرداختن پول صرفیه برق از سوی شمار زیادی از ساکنان هرات، به دلیل افزایش قیمت یک متر مکعب آب نسبت به گذشته است.

چیزی که به باور آنان توان پرداخت پول صرفیه آب را از شمار زیادی گرفته است.

اداره آبرسانی حدود یک سال پیش طرح، جریمه از مشترکین بدهکار را روی دست گرفت.

اما این برنامه به گفته رییس آبرسانی هرات، از تاریخ ۲۲ عقرب یعنی دو روز پیش دوباره به مرحله اجرا گذاشته شده است.

حال باید انتظار کشید که آیا این برنامه می توانید زمینه جمع آوری بدهکاری های مشترکین آبرسانی را فراهم سازد یا خیر؟

 

بیشتر بخوانید:

اداره آّبرسانی: مشترکینی که پول صرفیه آب آشامیدنی را تحویل نکنند، جریمه می شوند

اداره آّبرسانی: مشترکینی که پول صرفیه آب آشامیدنی را تحویل نکنند، جریمه می شوند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: