اداره  آبرسانی هرات می‌گوید که به زودی برای متقاضیان، میتر آب توزیع خواهد شد.

 

راتب حمیم، رییس اداره ی آب رسانی هرات در گفتگوی با تلویزیون چکاد گفته که بیش از ۴ هزار میتر آب خریداری شده و پس از طی مراحل، به متقاضیان آن در هرات توزیع خواهد شد.

این در حالیست که شماری زیادی از متقاضیان آب شهری در هرات، انتظار توزیع میترهای آب را می کشند.

پیش از این اداره آبرسانی گفته بود که به دلیل نبود میترآب، توزیع میتر به متقضایان این اداره را متوقف کرده است.

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی اداره آبرسانی هرات، بیش از ۶۰ درصد از ساکنان این ولایت به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند.

این اداره گفته که به منظور دسترسی بیشتر ساکنان این ولایت به آب آشامیدنی، در تلاش برای توسعه‌ی ارایه خدمات این اداره در مناطق مختلف است.

در صورتی که این ۴ هزار میتر توزیع شود، انتظار می رود که میزان دسترسی ساکنان هرات به آب آشامیدنی بیشتر شود.

 

بیشتر بخوانید:

اداره آبرسانی هرات: 4 هزار میتر آب خریداری شده است

اداره آبرسانی هرات: ۴ هزار میتر آب خریداری شده است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: