اختلافات به میان آمده بر سر تقسیم آب در ولسوالی زنده جان پایان یافت

اختلافات به میان آمده بر سر تقسیم آب در ولسوالی زنده جان پایان یافت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :