مکتوبی‌ به تازگی  از سوی سرقنسل افغانستان در پشاور به وزارت خارجه‌ی کشور فرستاده شده است.

 

در این مکتوب آمده که سر قنسل افغانستان در دیدار با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پیشاور، این موضوع را درمیان گذاشته است.

اما تاکنون از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جوابی فرستاده نشده است.

بربنیاد ماده‌های ۴۵ و ۴۳ قانون اساسی کشور، ماده ۲۸ کنوانسیون کودکان، هر کودک حق دارد به زبان مادری خود آموزش ببیند، اما گفته شده ، که قرار است نصاب آموزشی شماری از مکتب‌های پناهجویان افغان در پاکستان که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل اداره می‌شوند، به نصاب آموزشی پاکستان تغییر داده شود.

در همین حال، شماری از پناهجویان افغان در پیشاور نیز ازاحتمال تبدیل شدن نصاب‌ آموزشی در مکتب‌های شان انتقاد می‌کنند.

وزارت خارجه کشور گفته که در دیدار سرپرست وزارت خارجه با رییس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهند‌گان، در باره چگونگی تغییر نصاب آموزشی مکتب‌های پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو شده است.

وزارت مهاجرین کشور گفته که  به زودی هیئتی را برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع، به پاکستان خواهد فرستاد.

 

بیشتر بخوانید:

احتمال تغییر نصاب آموزشی مکتب‌های پناهجویان افغان در پاکستان

احتمال تغییر نصاب آموزشی مکتب‌های پناهجویان افغان در پاکستان

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: