تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری 29 درصد کاهش یافته است.

تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری ۲۹ درصد کاهش یافته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :