اجرای مؤثر پروژه‌های انکشافی در ولایت هرات سبب شده تا توجه مقام‌های مرکزی کشور به شهرداری هرات بیشتر از هر وقت دیگر جلب شود.
بنا به دستور محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور صلاحیت‌های مالی فرهاد نیایش شهردارهرات در بخش تطبیق پروژه‌های انکشافی صد برابر افزایش داده شد.
اداره مستقل ارگان‌های محلی کشور می‌گوید به دلیل اینکه شهرداری هرات در تطبیق برنامه‌های انکشافی و توسعه‌ای در سال ٩۵ به عنوان یکی از شهرداری‌های نمونه کشور به ثبت رسیده است و بیشترین برنامه‌های مؤثر زیباسازی را در بین شهرداری‎‌های کشور روی دست دارد، ریاست جمهوری صلاحیت‌های مالی بی پیشینه‌ای را به این اداره سپرده است.
مسئولان اداره شهرداری هرات تأکید می‌کنند: در صورتی‌که مرحله فعلی سپردن صلاحیت‌های مالی بیشتر به این اداره ،سبب تسریع روند تطبیق برنامه‌های انکشافی در شهر هرات گردد، مرحله بعدی سپردن صلاحیت‌های مالی به شهردار هرات دو برابر افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین شهردار هرات صلاحیت مصرف صد هزار افغانی در برنامه‌های انکشافی را داشت و اکنون این صلاحیت‌ها به ده میلیون افغانی افزایش یافته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :