رهبر دمکرات ها در سنای آمریکا می گوید که جیمز کومی مدیر اف بی آی با علنی کردن تحقیقاتی درباره ایمیل های یک نماینده سابق مجلس که شاید به کشف ایمیل های هیلاری کلینتون منجر شود احتمالا قانون را نقض کرده است.
اشاره هری رید به قانونی است که می گوید مقام های دولتی نباید در انتخابات نفوذ کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: