واکسین پولیو در برخی از ولسوالی‌های بادغیس تا کنون تطبیق نشده است

واکسین پولیو در برخی از ولسوالی‌های بادغیس تا کنون تطبیق نشده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :