والی پیشین بلخ به حکومت مرکزی هشدار داد

والی پیشین بلخ به حکومت مرکزی هشدار داد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :