گزارش‌ها حاکی از آن است که محمدحنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی از سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل، برای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، پول خواسته است.
روزنامه ۸‌ صبح امروز به نقل از منابع گزارش داده که وی از سفارت‌خانه‎های خارجی در کابل پول تقاضا کرده تا آن را در اختیار حکمتیار قرار دهد، استدلال اش این است بخاطریکه حکمتیار دیگر با دولت افغانستان در جنگ نیست.
در گزارش ۸‌ صبح بدون ذکر هویت منابع آمده است، اتمر قصد دارد از منابع خارجی پول بگیرد تا این پول صرف هزینه ‌های حزب سیاسی گلبدین حکمتیار شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: