تعدادی از نهادهای حامی پناهجویان افغان می‌گویند که اخراج اجباری این پناهجویان از کشور اتریش سبب نگرانی آنان شده است.

 

نهادهای مدنی مستقر در اتریش طی تظاهراتی در برابر ساختمان وزارت امور داخله این کشور خواهان توقف روند اخراج پناهجویان افغان از اتریش شدند.

این معترضان می‌گویند که افغانستان جای امنی برای مردم این کشور نیست و دولت اتریش باید سیاست‌های بیشتر انسانی نسبت به پناهجویان اتخاذ کند.

«لیناساوابودا» به نماینده گی از نهادهای مدنی اتریش گفت که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل بحرانی بودن وضعیت امنیتی افغانستان از اخراج پناهجویان این کشور خوداری می‌کنند.

وی افزود که مقام‌های ارشد کشور اتریش بخصوص مقام‌ها در وزارت امور داخله این کشور باید روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را  متوقف کند.

پس از اخراج اجباری پناهجویان افغان توسط آلمان، مقام‌ها در اتریش نیز اعلام کردند که پناهجویان را از این کشور اخراج خواهند کرد.

این درحالیست که به تازگی جمعی از پناهجویان افغان از سوی اتریش در روند اجباری اخراج شدند و بزودی گروه دیگری  نیز به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

 

بیشتر بخوانید:

 

دیدبان حقو  بشر از نگهداری پناهجویان زیر سن در بازداشتگاه‌های یونان نگران است

اتریش پناهجویان افغان را اخراج می کند

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: