اتحادیه اروپا 15ونیم میلیون یورو برای انتخابات افغانستان کمک کرد

اتحادیه اروپا ۱۵ونیم میلیون یورو برای انتخابات افغانستان کمک کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :