مقام های وزارت مالیه می‌گویند اتحادیه اروپا روی ادامه همکاری های خود با افغانستان تأکید کرده‌است.
اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت گفت که در دیدار روز گذشته اکلیل حکیمی وزیر مالیه و مایک ملیبین سفیر اتحادیه اروپا در کابل هر دو طرف روی ادامه همکاری ها و امورات تطبیقی کنفرانس بروکسل صحبت کردند.
آقای رحیمزی افزود که وزارت مالیه تلاش خواهد کرد تا تعهداتی را که در کنفرانس بروکسل صورت گرفته عملی کند و زمینه کار را برای مردم فراهم سازد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: