بر اساس گزارش ها یانیس موزالاس، وزیر سیاست های مهاجرت یونان پس از بدرقه ۱۱۱ پناهجویی که در چارچوب برنامه اسکان مجدد به فنلاند سفر کردند، در رابطه با تعهدات اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان اظهار داشت: ما آماده ایم اما اروپا به وعده هایی که داده است عمل نمی کند، اروپا در موضوع پناهجویان باید دو رویی را کنار گذاشته و به تعهدات خود عمل کند.
وی افزود: اولین برنامه انتقال مهاجران نوامبر سال گذشته صورت گرفت و پس از آن ۵ هزار پناهجوی دیگر نیز اسکان مجدد یافته اند.
موزالاس با بیان اینکه یونان آمادگی فرستادن ۷ هزار و ۵۰۰ پناهجوی دیگر را نیز دارد، تصریح کرد: اروپا در سال ۲۰۱۶ مسئولیت اسکان بیش از ۳۰ هزار پناهجو را پذیرفته بود، ما برای انتقال این پناهجویان آماده هستیم اما اروپا به تعهدات خود عمل نمی کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا همین تعهد را برای سال ۲۰۱۷ نیز داده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: