به گفته آقای فرهاد؛ این مسئله در جریان بازدید هیئت اتحادیه اروپا از قلعه تاریخی اختیارالدین در هرات عنوان شده است.

سخنگوی والی هرات در ادامه افزود؛ عبدالقیوم رحیمی والی هرات در جریان این دیدار مشکلات بناهای تاریخی را به گونه کلی با این هیئت در میان گذاشته است و خواستار کمک نهادهای خارجی برای بازسازی این بناها شده است.

لازم به ذکر است که تاکنون مشخص نشده است که اتحادیه اروپا در کدام بخش در نظر دارد تا بناهای باستانی هرات را بازسازی کند.

این در حالی است که چندین بنای مهم و تاریخی به شمول منارهای مصلی به بازسازی و مرمت نیاز دارند.