نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است که چرا انسان‌ها می‌توانند صحبت کنند، اما شامپانزه‌ها قادر به حرف زدن نیستند.
محققان دریافتند در مغز انسان یک منطقه اساسی و حیاتی برای تکلم و زبان وجود دارد که شامپانزه‌ها فاقد این قسمت در مغزشان هستند. این منطقه از مغز اولین بار توسط یک فیزیکدان فرانسوی به نام پییر پاول بروکا شناسایی شده و به نام همین فیزیکدان منطقه بروکا نام گرفته است.
به گفته پژوهشگران منطقه بروکا معمولا بخش بزرگتری را در نیمکره سمت چپ مغز انسان نسبت به نیمکره سمت راست اشغال می‌کند.
محققان برای کنترل بهتر روی چگونگی تغییرات منطقه بروکا طی شش میلیون سال گذشته، بخش‌های نازکی از این منطقه را از مغز ۱۲ شامپانزه که بر اثر مرگ طبیعی مرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند.
محققان می‌گویند: این منطقه در مغز شامپانزه‌ها وجود دارد، اما ساختار آن با مغز انسان متفاوت است.
منطقه بروکا در مغز انسان‌ها رشد بیشتری پیدا کرده و در نتیجه توان تکلم را در انسان‌ها به وجود آورده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: