در یک پژوهش جدید نشان داده شد: طب سوزنی چین روی توانایی مغز در تنظیم درد تاثیر می‌گذارد.
طب سوزنی که هزاران سال است در پزشکی آسیای شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرد احتمالا با فعال کردن تسکین دهنده‌های طبیعی درد در بدن می‌تواند،‌ درد را درمان کند. اما اینکه طب سوزنی در سطوح سلولی چطور عمل می‌کند، هنوز به میزان گسترده‌ای ناشناس است.
محققان دانشگاه میشیگان با استفاده از تصویربرداری‌های مغزی به شواهد علمی تازه‌ای دست یافته‌اند که نشان می‌دهند طب سوزنی چین روی توان بلند مدت مغز در تنظیم درد تاثیر می‌گذارد.
شرح این یافته در مجله «نوروایمج» منتشر شده است.
محققان نشان دادند: طب سوزنی دسترسی به گیرنده‌های MOR را افزایش می‌دهد. این گیرنده‌ها در مناطقی از مغز هستند که سیگنالهای درد را پردازش می‌کنند. افزایش دسترسی الزامی به این گیرنده‌ها با کاهش درد در ارتباط است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: