آوارگان داخلی شاهراه هرات_بادغیس را بستند

 آوارگان داخلی شاهراه هرات_بادغیس را بستند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :