عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور میگوید  که کمک های اداره محلی به آوارگان داخلی در این ولایت کافی نیست.

 

وی می افزاید که آوارگان از ولسوالی های نا امن، به فیروز کوه مرکز این ولایت آمدند.

این آوارگان بیشتر از ولسوالی های چهارسده و جوین، هستند که از مرکز فیروزکوه  حدود ۱۳۰ کیلو متر فاصله دارند.

به گفته آقای خطیبی،  شماری از این آوارگان به دلیل خشک سالی به مرکز این ولایت آواره شده اند.

به این آوارگان تا کنون از سوی نهادهای کمک کننده کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است.

اما این کمک ها کوتاه مدت بوده و فقط  حدود یک ماه مشکلات اندک این آوارگان را برطرف می سازد.

در ولایت غور ۳ نهاد کمک کننده وجود دارد که در حالات اضطراری به آوارگان داخلی کمک می کنند.

آمارها نشان می دهد که  حدود دو هزار آواره در ولایت غور زندگی می کنند.

آوارگانی که از مناطق دور دست این ولایت به حومه های شهر فیروز کوه مسکن گزین شده اند.

 

بیشتر بخوانید:

آوارگان داخلی در ولایت غور نیاز به کمک های فوری دارند

آوارگان داخلی در ولایت غور نیاز به کمک های فوری دارند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: