آموزگاران بادغیس، در حمایت از اعتراض آموزگاران هرات، خواهان افزایش حقوق شان شدند، چرا که

 

معتقدند حقوقشان مصارف زندگی آنان را نمی‌تواند تامین کند.

آموزگاران هرات از پنجشنبه تاکنون در اعتراض به میزان حقوق شان دست به اعتصاب کاری زده و خواهان

افزایش حقوق شان هستند. آموزگاران غور نیز همانند آموزگاران هرات دست به اعتصاب کاری زدند و

خواهان افزایش تن‌خواه خود شدند.

 

بیشتر بخوانید:

آموزگاران بادغیس هم به آموزگاران معترض هرات پیوستند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :