آمر امنیت پلیس هرات توسط شورای ولایتی تقدیر شد

 آمر امنیت پلیس هرات توسط شورای ولایتی تقدیر شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :