26 پیکارجوی طالب در فراه کشته شدند

۲۶ پیکارجوی طالب در فراه کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :