پناه گاه یکی از فرماندهان پیکارجویان طالب در فراه تخریب شد

پناه گاه یکی از فرماندهان پیکارجویان طالب در فراه تخریب شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :