آمریکا 37 میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

آمریکا ۳۷ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :