آمریکا 1000 نظامی تازه‌نفس را به افغانستان فرستاد

آمریکا ۱۰۰۰ نظامی تازه‌نفس را به افغانستان فرستاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :