بر اساس گزارش ها آمریکا برای نخستین باراز دادن رای منفی به قطعنامه سالانه سازمان ملل که خواستار پایان تحریم های اقتصادی علیه کوبا می شود خودداری کرده است.
سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که تصمیم تاریخی واشنگتن منعکس کننده سیاست تازه تعامل به جای انزواست.
مجمع عمومی سازمان ملل از ۱۹۹۲ به این سو هر سال این قطعنامه را تصویب کرده است و آمریکا همیشه قویا با آن مخالف بوده.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: