۷۸ نفر در پی رویدادهای مختلف در هرات مجروح شدند

۷۸ نفر در پی رویدادهای مختلف در هرات مجروح شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :