5 عضو خانواده یک فرمانده پیکارجویان طالب در هرات کشته شدند

۵ عضو خانواده یک فرمانده پیکارجویان طالب در هرات کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :