کشف یک حلقه ماین از سوی اداره امنیت ملی هرات

کشف یک حلقه ماین از سوی اداره امنیت ملی هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :