مسئولان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات می‌گویند که کار ۱۷ پروژه‌ی توسعه‌ای در این ولسوالی، جریان دارد که برخی از آنان تا پایان سال جاری، تکمیل خواهد شد.

 

نثار احمد پوپل ولسوال پشتون زرغون به تلویزیون چکاد می‌گوید که پروژه میثاق شهروندی نیز در این ولسوالی آغاز شده است.

وی بیان  داشت که تا هنوز ۵۰ منطقه این ولسوالی برای اجرای برنامه میثاق شهروندی، سروی شده و شوراهای محل نیز ایجاد گردیده است.

او افزود که هیچ تهدید امنیتی سد راه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در این ولسوالی وجود ندارد.

ولسوال پشتون زرغون گفت که بیش از ۴۰ درصد کار پروژه‌های توسعه‌ای درحال جریان، تکمیل شده و تا اخیر سال جاری، به بهره برداری سپرده خواهد شد.

گفتنیست که این پروژه ها شامل معیاری سازی جاده ها، پل و پلچک، بند آب گردان و دیگر پروژه های عام المنفعه می‌باشد.

پیش از این، آقا محمد صدیقی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات به تلویزیون چکاد گفته بود که برنامه میثاق شهروندی در شش ولسوالی‌ هرات در حال تطبیق شدن است.

پشتون زرغون، گذره، اوبه، چشت، کهسان و فارسی از جمله ولسوالی‌های اند که به گفته مسئولان، در این ولسوالی‌ها برنامه میثاق شهروندی در حال اجرا می‌باشد.

این درحالیست که قرار است در سال آینده خورشیدی، برنامه میثاق شهروندی در شهر هرات نیز آغاز شود.

 

بیشتر بخوانید:

نگرانی‌ها از کمبود متخصصان زن در ولسوالی پشتون زرغون هرات

نگرانی‌ها از کمبود متخصصان زن در ولسوالی پشتون زرغون هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: