پس از گذشت نه ماه مرز اسلام قلعه برای بازگشت مهاجرین از ایران به هرات باز شد.

 

مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هرات میگوند: از سه روز بدینسو مرز اسلام قلعه بر روی افغانهایی که در کشور ایران زنده گی می کنند و چه به صورت توافقی و یا اجباری به کشور برگشت داده میشوند باز شده است .

احمد جاوید نادم رییس اداره مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هرات می گوید: در طول چند روز اخیر و پس از باز شدن مرز اسلام قلعه بروی افغانستانی های مقیم ایران، بیش از یک هزار و یکصد تن به کشور باز گشتند.

وی دلیل توقف روند بازگشت شهروندان کشور را از ایران،  رفع برخی مشکلات تخنیکی از سوی کشور ایران میگوید.

آقای نادم همچنان از برگشت شماری از آوارگان  داخلی به محل اصلی سکونت شان خبر داده میگوید: طی ماه  جاری حدود ۳۰۰ آواره داخلی به ولسوالی های کشک کهنه، رباط سنگی، شیندند، گلران و ادرسکن انتقال میابند.

به گفته این مقام دولتی،برای بازگشت این آوارگان  به مناطق اصلی شان، به علاوه فراهم سازی سرپناه ، زمینه های کاری نیز برایشان مهیا خواهد شد.

وی میگوید: که روند انتقال آوار گان داخلی بنا بر خواست خودشان صورت میگیرد در حالیکه به گفته آقای نادم تنها ده درصد این افراد خواهان برگشت دوباره به مناطق شان هستند.

به اساس آمار های ارائه شده هم اکنون بیش از ۸۰ هزار خانواده آواره شده در هرات به سر می برند که بیش از ۴۰ هزار تن شان، ساکنان اصلی ولایات همجوارهرات به ویژه غور و بادغیس می باشند.

رییس اداره مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هرات می گوید: ۹۰ درصد آوارگان داخلی نمیخواهند به مناطق اصلی شان بازگردند و به همین دلیل تلاش ها برای فراهم سازی سکونت شان در اطراف شهر هرات جریان دارد.

به اساس گزارش ها هم اکنون حدود نیم میلیون آواره داخلی در هرات سکونت دارند اما بی توجهی دولت در راستای فراهم سازی  سرپناه برای این افراد در شهر، باعث شده تا بخش زیادی از این قشر در اطراف شهر هرات سرگردان باشند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: