یک موتر رنجر پلیس در هرات هدف انفجار ماین قرار گرفت

یک موتر رنجر پلیس در هرات هدف انفجار ماین قرار گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :