کشته شدن ۵۰ فرمانده کلیدی پیکار جویان طالب در هلمند

کشته شدن ۵۰ فرمانده کلیدی پیکار جویان طالب در هلمند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :