دو جریب زمین کشتزار کوکنار در هرات تخریب شد

دو جریب زمین کشتزار کوکنار در هرات تخریب شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :