بر بنیاد عکس‌های منتشر شده از سوی ارتش پاکستان، این کشور حصارکشی سراسری در امتداد مرز افغانستان را آغاز کرده است.
ارتش پاکستان این اقدام را برای بهبود امنیت در امتداد خط مرزی افغانستان و پاکستان روی دست گرفته است.
این در حالی است که دولت افغانستان پیش از این، با این طرح پاکستان مخالفت کرده بود و گفته بود این طرح کمکی به مبارزه با هراس‌افگنی نمی‌کند.
ارتش پاکستان با نشر عکس‌هایی گفته است که مرحله اول این حصارکشی در مناطقی مثل باجور، مهمند و خیبر اجینسی اجرا می‌شود که احتمال نفوذ در آنها زیاد است.
دولت افغانستان چند ماه پیش به این طرح پاکستان اعتراض کرده بود و گفته بود که حصارکشی “توافقنامه خط دیورند” را نقض می‌کند.
مرحله دوم این حصارکشی بر اساس خبرنامه ارتش پاکستان باقی خط مرزی با افغانستان به شمول مناطق بلوچستان خواهد بود.

 

آغاز حصارکشی سراسری پاکستان در امتداد مرز با افغانستان

آغاز حصارکشی سراسری پاکستان در امتداد مرز با افغانستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,